Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-08-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20142015-3141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 3141
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2015-08-25
Datum van uitgifte 2015-08-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier ah-tk-20142015-3141
Indiener E.M.A. Smaling
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Ontvanger M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-08-26
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord op vragen van het lid Smaling over de alarmerende staat van de Duitse dijken net over de grens
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z13817