Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Amerikaanse oproep om de Syrische oppositie te hervormen (ingezonden 2 november 2012).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 november 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «VS roepen Syrische oppositie op zich te verweren tegen extremisten»?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Herinnert u zich eerdere kritiek op de Nederlandse steun aan het exclusieve en radicaliserende soennietenclubje, genaamd de Syrische Nationale Raad?2

Antwoord

Ik ben bekend met het debat met betrekking tot de Syrische oppositie.

Vraag 3

Bent u er nu, net als de Amerikaanse regering, ook van overtuigd dat de Syrische Nationale Raad onze steun niet verdient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord

De VS hebben in de eerste plaats gepleit voor de oprichting van een meer inclusieve en representatieve oppositiestructuur en dat is op 11 november jl. in Doha ook gelukt. De Syrische Nationale Raad heeft zichzelf gereorganiseerd en maakt deel uit van deze nieuwe «Coalitie». Ik verwelkom de oprichting van deze koepelorganisatie als een belangrijke stap op de weg naar transitie in Syrië.

Vraag 4

Hoe beoordeelt u het rapport «Syrian Jihadism» en de toenemende bewijzen dat de best georganiseerde en best gesponsorde rebellengroepen voor een groot deel uit salafisten bestaan?3

Antwoord

Het rapport in kwestie hanteert een schatting dat minder dan 10% van de rebellentroepen uit buitenlanders bestaat, waaronder een aanzienlijk deel ideologische jihadistische strijders. Volgens dit rapport brengen deze radicale elementen brengen een disproportionele hoeveelheid fondsen en expertise met zich mee.

Vraag 5

Deelt u de mening van het hoofd van het VN-team dat beschuldigingen van schending van mensenrechten in Syrië onderzoekt, dat jihadisten één van de meest alarmerende elementen zijn in de burgeroorlog in Syrië?4

Antwoord

Het groeiend aantal jihadistische strijders in Syrië is een zorgwekkende ontwikkeling.

Vraag 6

Hoe schat u de kansen in dat de nieuw te verenigen Syrische oppositie een inclusieve vertegenwoordiging van de Syrische samenleving wordt en de massaal aanwezige jihadisten buiten de deur houdt? En welke mogelijkheden ziet u om dit te bevorderen?

Antwoord

De verkiezing van een christelijke voorzitter van de Syrische Nationale Raad en van een vrouwelijke vicevoorzitter in de «Coalitie» is een belangrijk signaal. Er is brede internationale steun om de doelstellingen van deze nieuwe oppositiestructuur waar te maken. Nederland zal met haar bondgenoten en via haar contacten in oppositiekringen de nodige ondersteuning bieden om een geloofwaardig alternatief voor het Syrische regime op te bouwen.

Vraag 7

Kunt u deze vragen vóór het algemeen overleg op 14 november 2012 over de Raad Buitenlandse Zaken beantwoorden?

Antwoord

De vraag werd beantwoord in functie van de recente internationale ontwikkelingen.

Naar boven