Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Aanhangsel van de Handelingen en heeft als identifier "ah-tk-20112012-2101".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangselnummer 2101
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2012-04-05
Datum van uitgifte 2012-04-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier ah-tk-20112012-2101
Indiener M.I. Hamer
Indiener P.M.M. Heijnen
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Ontvanger J.W.E. Spies
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-12
Publicatienaam Kamervragen (Aanhangsel)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Aanhangsel van de Handelingen
Taal nl
Titel Antwoord vragen Heijnen en Hamer over de inspanningen van de rijksoverheid om rechtstreeks de positie van Wajongers en WSW-ers op de arbeidsmarkt te versterken
Type aanhangsel Antwoord
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z02958