Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-2010

Agenda opgesteld 17 juni 2010

Agenda Dinsdag 22 juni 2010

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen:

LXXXVIII, A

Motie van het lid Slager c.s. over het verzoek de Hedwigepolder niet te ontpolderen

LXXXVIII, B

Motie van het lid Meindertsma c.s. over natuurherstelmogelijkheden en verdieping van de Westerschelde

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

31 797 (R1871)

Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64)

32 210

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

II

32 226

Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

III

31 989

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid