Publicaties over dossier 31989

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 37, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989), en over de motie-Dupuis c.s. over nader wetenschappelijk onderzoek naar en brede overeenstemming over de juistheid van de toepassing van educatieve programma's bij 2- tot 4-jarigen (31989, letter G) en de motie-Dupuis c.s. over burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven runnen (31989, letter H)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-09-2010 2009-2010 nr. 36, pagina 1589 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2010 Staatsblad 2010, 296 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2010 2009-2010 nr. 34, pagina 1470 - 1472 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-2010 2009-2010 nr. 33, pagina 1410 - 1424 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-2010 2009-2010 nr. 33, pagina 1399 - 1404 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 5 en 6 juli 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-07-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 juni 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-06-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 juni 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-06-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (31989), en over de motie-Langkamp/Kraneveldt-van der Veen over effectieve programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (31989, nr. 18), de motie-Langkamp over tegengaan van segregatie in het peuterspeelzaalwerk (31989, nr. 19), de motie-Van Gent/Kraneveldt-van der Veen over één landelijk beleidskader kwaliteitseisen kinderopvang, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie (31989, nr. 20) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2010 2009-2010 nr. 43, pagina 4167 - 4168 Tweede Kamer der Staten-Generaal