Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2024 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "wsb-2024-4222".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 besluit onroerende zaken|exb-2024-9968
Bijlage Bijlage 2 Beleid onroerende zaken|exb-2024-9969
Bijlage Bijlage 3 Besluit Uitvoeringsregels|exb-2024-9970
Bijlage Bijlage 4 Uitvoeringsregels |exb-2024-9971
Citeertitel Beleid Onroerende zaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gebiedsmarkering (Waterschap) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Grondslag Onbekend
Identifier wsb-2024-4222
Jaargang 2024
Maker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.22/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2024-03-11
Publicatienummer 4222
Referentienummer 22.0934406
Regeling CVDR716781_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-03-12
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleid Onroerende zaken
Uitgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op de kaart