Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2024 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2024-3042".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gebiedsmarkering (Punt) Gebiedsmarkering
Jaargang 2024
Maker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM/2.49/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2024-02-22
Referentienummer 20231103838
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting het legaliseren van een afmeerconstructie in de regionale waterkering bij ligplaats 29 aan de Walingsdijk in Avenhorn
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel 99990000006661 verleende vergunning voor het legaliseren van een afmeerconstructie in de regionale waterkering bij ligplaats 29 aan de Walingsdijk in Avenhorn
Uitgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Verwijzing wsb-2024-3042
Volgnummer 3042

Op de kaart