Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2023 gepubliceerd door Waterschap De Dommel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "wsb-2023-7931".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Nota van inspraak|exb-2023-32055
Bijlage Beschermde gebieden Keur|exb-2023-32056
Citeertitel Beleidsregels voor Waterkering, Waterkwantiteit en Grondwater
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap De Dommel
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap De Dommel
Grondslag Onbekend
Identifier wsb-2023-7931
Jaargang 2023
Maker Waterschap De Dommel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-06-30
Publicatienummer 7931
Referentienummer 129492 / 131684
Regeling CVDR698164_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-07-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels voor Waterkering, Waterkwantiteit en Grondwater
Uitgever Waterschap De Dommel

Op de kaart