Rectificatie Ter inzage: Ontwerp-visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”

 

Op vrijdag 17 maart 2023 is door Wetterskip Fryslân de "Ontwerp-visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+” ter inzage gelegd door middel van een publicatie in het Waterschapsblad 2023 nummer 3219.

 

Per abuis is op blz. 25 een onjuiste kaart als figuur 14 gepubliceerd. De juiste kaart is hierbij toegevoegd (Figuur 14 Hoogtekaart bij verdwenen veen Bron: Alterra).

 

Onder 'Externe bilagen' vindt u de juiste versie van deze kaart. U kunt het complete document ook vinden op de website Fryslân Klimaatbestendig.

 

Naar boven