Openbare verkoop grond Waterschap Rijn en IJssel

Het Waterschap Rijn en IJssel houdt een openbare inschrijving voor de verkoop van een perceel bos (Zaaknummer 92798) ter grootte van ca. 3.350 m2. Het betreft het perceel kadastraal bekend als, gemeente Varsseveld, sectie D met nummer 4193.

Het waterschap heeft er voor gekozen om een openbare inschrijving te houden zodat alle geïnteresseerden, die voldoen aan de gestelde criteria, gelijke kansen hebben om in aanmerking te komen als koper van de grond. Verkoop van de grond vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de bijlagen.

Meer informatie omtrent de te verkopen kavel en de inschrijving kunt u verkrijgen bij de heer A. Holkenborg van de afdeling Grondzaken, bereikbaar per e-mail a.holkenborg@wrij.nl 

De inschrijftermijn voor deze kavel loopt vanaf het moment van publiceren tot en met 23 maart 2023.

 

Naar boven