Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2023 gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2023-16488".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Hollandse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Hollandse Delta
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2023-08-01
Grondslag artikel 34, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet]|[1.0:c:BWBR0004364&artikel=34&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden]|[1.0:c:BWBR0022545&artikel=9.1&g=2022-04-01
Grondslag Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR271608/6
Identifier wsb-2023-16488
Jaargang 2023
Maker Waterschap Hollandse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-12-28
Publicatienummer 16488
Regeling CVDR711886_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Hollandse Delta
Uitgever Waterschap Hollandse Delta

Op de kaart