Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2023 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "wsb-2023-14216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat voor het verkeersbesluit inrijverbod gemotoriseerd verkeer met ontheffingenbeleid te Vianen/Lexmond
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&g=2023-07-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2023-08-01
Grondslag Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)]|[1.0:c:BWBR0004825&g=2023-07-01
Identifier wsb-2023-14216
Jaargang 2023
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.12/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2023-11-16
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 14216
Referentienummer 2023088582
Regeling CVDR703488_1
Startdatum 2023-11-17
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaat aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden voor het nemen van een verkeersbesluit inrijverbod gemotoriseerd verkeer met ontheffingenbeleid te Vianen/Lexmond
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart