Bekendmaking ontwerp besluit Waterwet

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het voornemens is om een watervergunning aan Shell Nederland Chemie B.V. voor de inrichting aan de Chemieweg 25 in Moerdijk te verlenen. Het betreft een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het persstation Moerdijk en de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 februari 2023 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

  • 1.

    Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

  • 2.

    Gemeente Moerdijk, gemeentehuis gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen; van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en tevens op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Tot en met 15 maart 2023 kan eenieder zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Degenen die schriftelijk hun zienswijze inbrengen, kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek moet eveneens schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend.

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 12 33.

Breda, 2 februari 2023

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

T: 076 564 10 00

F: 076 564 10 11

E: info@brabantsedelta.nl

W: www.brabantsedelta.nl

Naar boven