Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2023 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2023-1124".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Aanwijzingsbesluit toezichthouders|exb-2023-4479
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2023-01-01
Identifier wsb-2023-1124
Jaargang 2023
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-01-31
Publicatienummer 1124
Regeling CVDR691699_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-24
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas
Uitgever Waterschap Aa en Maas

Op de kaart