Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "wsb-2022-7265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Vlak) Vlak 1
Identifier wsb-2022-7265
Jaargang 2022
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM/2.4/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit ruimtelijke ordening
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7265
Referentienummer VOS633
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Aanvraag watervergunning herinrichten perceel Kwadendamme
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart