Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2022 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-6623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Grondslag Keur Waterschap Rivierenland 2014]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR344329/3
Grondslag Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&g=2022-05-01
Identifier wsb-2022-6623
Jaargang 2022
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-06-09
Publicatienummer 6623
Referentienummer 2022049673
Regeling CVDR346099_11
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-10
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart