Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2022 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2022-5511".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Besluit 532226|exb-2022-27143
Bijlage 0652515427-A|exb-2022-27144
Bijlage 0652515427-B|exb-2022-27145
Bijlage Memo Watervergunning|exb-2022-27146
Bijlage Bijlage_1._21.021.01-UO-RI-01_v2.0.pdf|exb-2022-27147
Bijlage Bijlage_2._21.021.01_UO-OV-02_v2.0.pdf|exb-2022-27148
Bijlage Bijlage_3._Berging_Parkvijver_en_Pielekeswater|exb-2022-27149
Bijlage 21.021.01-UO-PR-01-v2.0.pdf|exb-2022-27150
Bijlage Berging afkoppelen in Pielekenswater en Parkvijver|exb-2022-27151
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier wsb-2022-5511
Jaargang 2022
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/4.3/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-05-13
Publicatienummer 5511
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Zuidzijde Zoom te Bergen op Zoom.
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart