Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2022 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-4483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Rechtsbescherming legger|exb-2022-22905
Citeertitel Leggerboek Regionale keringen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&lid=2&g=2021-07-01
Grondslag artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=5.1&lid=1&g=2021-07-01
Identifier wsb-2022-4483
Jaargang 2022
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-04-22
Publicatienummer 4483
Regeling CVDR675898_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-25
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Leggerboek Regionale keringen
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart