Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2022 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-2783".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 95 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=95&g=2018-07-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-11-14
Identifier wsb-2022-2783
Jaargang 2022
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-03-10
Publicatienummer 2783
Regeling CVDR633163_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-05
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2020
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart