Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2022 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "wsb-2022-1939".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling klimaat regio as50+ 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2023-01-01
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 59 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=59&g=2021-07-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2022-01-28
Grondslag Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613631/1
Identifier wsb-2022-1939
Jaargang 2022
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.18/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-02-18
Publicatienummer 1939
Regeling CVDR673097_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-19
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Subsidieregeling klimaat regio as50+ 2022.
Uitgever Waterschap Aa en Maas

Op de kaart