Verleende watervergunning voor het plaatsen van een kunstwerk in watergang Beekhuizerbeek te Rheden.

Watervergunning voor het plaatsen van een kunstwerk in watergang Beekhuizerbeek met code BKH00.000 te Rheden.

Locatie: nabij de IJsselsingel te Rheden 28 december 2022

Zaaknummer 74350

Namens deze:

Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

Naar boven