Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2022 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-14041".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Scheldestromen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 73 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=73&g=2018-07-01
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 124 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=124&g=2018-07-01
Grondslag artikel 139 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=139&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVIIb&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit]|[1.0:c:BWBR0023025&hoofdstuk=6&g=2019-03-28
Identifier wsb-2022-14041
Jaargang 2022
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-12-20
Publicatienummer 14041
Referentienummer 2021037638
Regeling CVDR633342_4
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-21
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening zuiveringsheffing waterschap Scheldestromen 2020
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart