Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2022 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2022-13776".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Treasurystatuut Waterschap Rivierenland 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag Wet financiering decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0011987&g=2013-12-15
Identifier wsb-2022-13776
Jaargang 2022
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-12-12
Publicatienummer 13776
Regeling CVDR685737_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Treasurystatuut Waterschap Rivierenland 2023
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart