Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "wsb-2021-841".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Geo informatie (coördinaten) 171619.788 425464.401
Jaargang 2021
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM/1.13/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 5354KA 71
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-01-25
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | aanvraag
Samenvatting Gebiedsontwikkeling Demen-Dieden, Waterkering, Maasdijk Demen (Oss)
Straatnaam Maasdijk
Taal nl
Titel Watervergunning verleend voor het binnen de beschermingzone B uitvoeren van handelingen met betrekking tot de aanleg van nevengeulen langs de Maas bij Demen en Dieden
Uitgever Waterschap Aa en Maas
Verwijzing wsb-2021-841
Volgnummer 841
Woonplaats Demen