Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2021 gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-6889".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage goedkeuring melding blbi david humeweg 62 almere|exb-2021-32430
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Zuiderzeeland
Geo informatie (coördinaten) 150090.913 484293.557
Jaargang 2021
Maker Waterschap Zuiderzeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.18/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1349DA 62
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-06-03
Referentienummer ZZL/WPRC-1492868532-7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Samenvatting tijdelijke maatwerkbeschikkingen voor het onttrekken en lozen van grondwater in oppervlaktewater tbv de bouw van een woning aan de David Humeweg 62 in Oosterwold te Almere
Straatnaam David Humeweg
Taal nl
Titel Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de meldig Blbi - grondwateronttrekking- en lozing bij bouwen woning aan de David Humeweg te Oosterwold Almere
Uitgever Waterschap Zuiderzeeland
Verwijzing wsb-2021-6889
Volgnummer 6889
Woonplaats Almere