Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2021-3526".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Nota van inspraak toename verhard oppervlak 2021|exb-2021-17515
Bijlage Nota van inspraak grondwateronttrekkingen 2020|exb-2021-17516
Bijlage Bijlage 1 Algemene Regels Bedrijfswaterplan 2021|exb-2021-17517
Citeertitel Algemene regels Keur 2015
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:v:BWBR0005537
Jaargang 2021
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-24
Referentienummer Geen
Regeling CVDR364533_5
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-26
Taal nl
Titel Algemene regels Waterschap Aa en Maas
Uitgever Waterschap Aa en Maas
Verwijzing wsb-2021-3526
Volgnummer 3526