Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-2912".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 209246.629 454609.782
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7226LN 20
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Bovenstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het vervangen van een lichtmast en leggen van een kabel aan de Bovenstraat in Bronkhorst
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-2912
Volgnummer 2912
Woonplaats Bronkhorst