Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-2603".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206115 450093
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7225ND 12
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-04
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Pipeluurseweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van bodemonderzoek nabij Pipeluurseweg 12 in Olburgen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2021-2603
Volgnummer 2603
Woonplaats Olburgen