Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2021 gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Delfland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-15803".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Delfland 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap van Delfland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Hoogheemraadschap van Delfland
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2021-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2021-07-01
Grondslag artikel 118 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=118&g=2021-07-01
Grondslag artikel 119 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=119&g=2021-07-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR271735
Identifier wsb-2021-15803
Jaargang 2021
Maker Hoogheemraadschap van Delfland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-30
Publicatienummer 15803
Referentienummer 2414
Regeling CVDR670476_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening Watersysteemheffing Delfland 2022
Uitgever Hoogheemraadschap van Delfland

Op de kaart