Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2021-15422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Maatregelenlijst Landbouwportaal NH AGV dec 2021|exb-2021-73881
Bijlage Maatregelenlijst Utrecht & Z-H AGV dec2021|exb-2021-73882
Citeertitel Aanpassing maatregelenlijsten voor de subsidieregelingen bodem en water
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Grondslag artikel 78 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&g=2021-07-01
Identifier wsb-2021-15422
Jaargang 2021
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-21
Publicatienummer 15422
Referentienummer BBV21.0494
Regeling CVDR667688_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting besluit tot aanpassing maatregelenlijsten subsidieregelingen bodem en water
Startdatum 2021-12-07
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanpassing maatregelenlijsten voor de subsidieregelingen bodem en water
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op de kaart