Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-15165".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 4.6 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=4.6&g=2021-07-01
Identifier wsb-2021-15165
Jaargang 2021
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-15
Publicatienummer 15165
Regeling CVDR666825_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Waterbeheerprogramma waterschap Brabantse Delta 2022-2027: Klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart