Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2021 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-14831".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2021-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2021-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2021-07-01
Identifier wsb-2021-14831
Jaargang 2021
Maker Waterschap Drents Overijsselse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-12-08
Publicatienummer 14831
Regeling CVDR666002_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-09
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op de kaart