Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2021 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "wsb-2021-13547".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 95 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=95&g=2021-07-01
Identifier wsb-2021-13547
Jaargang 2021
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/1.13/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2021-11-05
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 13547
Regeling CVDR663741_1
Startdatum 2021-11-05
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart