Bekendmaking Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2020 is besloten tot vaststelling van de Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020. De verordening is op 29 december 2020 in werking getreden. Voor de publicatie van de verordening wordt verwezen naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-14701.

Deze verordening vervangt de Verordening subsidiëring activiteiten van derden Waterschap Rijn en IJssel 2001 die gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening is ingetrokken.

 

Naar boven