Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-14701".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag artikel 59 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=59&g=2020-07-01
Grondslag artikel 78 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&g=2020-07-01
Grondslag artikel 83 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=83&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A2&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-28
Regeling CVDR651823_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-29
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de subsidiëring voor activiteiten van derden (Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020)
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2020-14701
Volgnummer 14701