Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2021 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "wsb-2021-10229".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Gebiedsmarkering (Adres) Noorwegenweg 2, 4538BG, Terneuzen, Gemeente Terneuzen
Identifier wsb-2021-10229
Jaargang 2021
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM/1.13/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit milieu
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2021-08-13
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10229
Referentienummer WV121.0677
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Toestemming voor het lozen van effluent afkomstig van de awzi behorende bij de inrichting aan de Noorwegenweg 2 in Terneuzen
Uitgever Waterschap Scheldestromen

Op de kaart