Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2020 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2020-6585".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Bijlage Ontwerp kostentoedeling 2021 |exb-2020-31469
Bijlage Rapport kostentoedelingsonderzoek 2020|exb-2020-31470
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Jaargang 2020
Maker Waterschap Drents Overijsselse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.5/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-06-19
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Waterschap Drents Overijsselse Delta - ontwerp- Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Verwijzing wsb-2020-6585
Volgnummer 6585