Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2020 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-6252".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage maatwerkbesluit|exb-2020-29994
Bijlage bijlage 1|exb-2020-29995
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (coördinaten) 118146.113 483776.91
Jaargang 2020
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.7/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1059BP 34
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-06-11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Jaagpad
Taal nl
Titel Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een beschermingspaal, ter hoogte van Jaagpad 34, 1059 BP Amsterdam - AGV - WN2020-004014
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2020-6252
Volgnummer 6252
Woonplaats Amsterdam