Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2020 gepubliceerd door Waterschap Vallei en Veluwe. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-3269".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe
Geo informatie (waterschap) Waterschap Vallei en Veluwe
Grondslag artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Vallei en Veluwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-03-27
Regeling CVDR638704_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-28
Taal nl
Titel Besluit tot vaststelling van de ‘Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020’
Uitgever Waterschap Vallei en Veluwe
Verwijzing wsb-2020-3269
Volgnummer 3269