Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-14575".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wetterskip Fryslân
Geo informatie (waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2020-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2020-07-01
Grondslag hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit]|[1.0:c:BWBR0023025&hoofdstuk=6&g=2019-03-28
Jaargang 2020
Maker Wetterskip Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-23
Regeling CVDR651008_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2021
Uitgever Wetterskip Fryslân
Verwijzing wsb-2020-14575
Volgnummer 14575