Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-14159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-01-01
Eindverantwoordelijke Waterschap Zuiderzeeland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Zuiderzeeland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Waterschap Zuiderzeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Regeling CVDR648312_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening Accountantcommissie
Uitgever Waterschap Zuiderzeeland
Verwijzing wsb-2020-14159
Volgnummer 14159