Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2020 gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-13398".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Feroardering Frysk by Wetterskip Fryslân
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wetterskip Fryslân
Geo informatie (waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag Wet gebruik Friese taal]|[1.0:c:BWBR0034047&g=2014-01-01
Jaargang 2020
Maker Wetterskip Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-11-27
Regeling CVDR646786_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-27
Taal nl
Titel Feroardering Frysk by Wetterskip Fryslân
Uitgever Wetterskip Fryslân
Verwijzing wsb-2020-13398
Volgnummer 13398