Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2020 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-11771".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 120 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=120&g=2020-07-01
Grondslag artikel 122 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=122&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-10-22
Referentienummer 2020025500
Regeling CVDR645132_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-23
Taal nl
Titel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Uitgever Waterschap Scheldestromen
Verwijzing wsb-2020-11771
Volgnummer 11771