Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2020 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2020-10220".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadeelcompensatieverordening waterschap Drents Overijsselse Delta 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 56 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&g=2018-07-01
Grondslag artikel 77 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=77&g=2018-07-01
Grondslag artikel 78 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&g=2018-07-01
Grondslag artikel 7.14 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.14&g=2018-07-01
Grondslag artikel 7.15 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.15&g=2018-07-01
Jaargang 2020
Maker Waterschap Drents Overijsselse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-09-10
Referentienummer Z/19/027058-115390
Regeling CVDR643820_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-09-21
Taal nl
Titel Rectificatie: Verordening van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent nadeelcompensatie (Nadeelcompensatieverordening waterschap Drents Overijsselse Delta 2019)
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Verwijzing wsb-2020-10220
Volgnummer 10220