Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-9744".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206770 446691
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.5/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6982
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-09-10
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Koppelweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het verrichten van sonderingen en handboringen binnen de primaire waterkering aan de Koppelweg te Doesburg
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-9744
Volgnummer 9744
Woonplaats Doesburg