Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2019 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2019-7471".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage DB-besluit (ondertekend)|exb-2019-32963
Citeertitel Algemene regel obstakels in beschermingszone beperkt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Aa en Maas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-07-08
Regeling CVDR625888_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-09
Taal nl
Titel Algemene Regel Obstakels in beschermingszone beperkt
Uitgever Waterschap Aa en Maas
Verwijzing wsb-2019-7471
Volgnummer 7471