Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-7120".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 203628 443842
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.2/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6986CK 12
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-06-27
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Broekzijdestraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam met duiker te Angerlo
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-7120
Volgnummer 7120
Woonplaats Angerlo