Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-6954".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 209844 462859
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.2/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7202BC 9
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-06-24
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Tichelerstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het vervangen van een loopsteiger en het aanleggen van nutsvoorzieningen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-6954
Volgnummer 6954
Woonplaats Zutphen