Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 6747VerordeningenVaststelling Keurkaart zoetwatervoorkomens met kwetsbare gebieden

 

Op 24 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen onderstaaande Keurkaart zoetwatervoorkomens met kwetsbare gebieden, als bedoeld in artikel 4.10 van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012, vastgesteld.

het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen,

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf