Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-6439".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206128 446954
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/1.1/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6981
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-06-07
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Barend Ubbinkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een drukriolering en het aanleggen van een persleiding te Doesburg
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-6439
Volgnummer 6439
Woonplaats Doesburg